Loading...

Välkommen till Brf Fyrverkaren

Senaste nyheter från Brf Fyrverkaren

Fasad & Balkongprojektet upp i hyresnämnden

Hyresnämnden sammanträder avseende fasad och balkongrenovering i Helsingborg tisdagen den 26 januari 2021. Samtliga motparter kommer bli kallade och kommer då få möjlighet att föra sin talan. Hyresnämndens beslut meddelas ca 2 veckor efter avslutad [...]

Information gällande fasad & balkongrenoveringen

Den 10 september 2020 hölls informationsmöte samt en extra föreningsstämma, vid stämman närvarade 73 röstberättigade medlemmar, personligen eller via ombud. Samtliga förslag på stämman röstades igenom. Efter stämman har det gått ut ställningstagandeblanketter till de [...]

Extra stämma 10/9

Hej kära grannar! Nu är det dags för extra stämma den 10/9 -20 med anledning av renoveringsprojektet som vi fick i uppdrag av föreningsstämman förra året att undersöka vidare. Nedan finner ni informationsbroschyren som styrelsen [...]