Loading...

Välkommen till Brf Fyrverkaren

Senaste nyheter från Brf Fyrverkaren

Information om renovering av fönster, balkonger, fasader & entréer

Hyresnämnden har 2021-02-09 godkänt beslutet från extrastämman som hölls i september 2020 gällande renovering av fönster, balkonger, fasader och entréer. Hyresnämndens beslut gäller nya entrépartier samt ombyggnad av entréer invändigt, balkonginglasningar, nya balkongräcken, belysning, målning, [...]

Fasad & Balkongprojektet upp i hyresnämnden

Hyresnämnden sammanträder avseende fasad och balkongrenovering i Helsingborg tisdagen den 26 januari 2021. Samtliga motparter kommer bli kallade och kommer då få möjlighet att föra sin talan. Hyresnämndens beslut meddelas ca 2 veckor efter avslutad [...]

Information gällande fasad & balkongrenoveringen

Den 10 september 2020 hölls informationsmöte samt en extra föreningsstämma, vid stämman närvarade 73 röstberättigade medlemmar, personligen eller via ombud. Samtliga förslag på stämman röstades igenom. Efter stämman har det gått ut ställningstagandeblanketter till de [...]