fyrverkaren.hsbbrfwebb.se|fyrverkaren@hsbbrfwebb.se
Frågor & svar2020-10-08T13:19:03+01:00

Frågor & Svar från informationsmöte och extrastämma 2020-09-10

Balkonger

 1. Vad kostar det att sätta balkonger på 1:orna?
  Föreningens ekonomi är begränsad och att bygga balkonger på enrumslägenheterna skulle innebära en betydligt högre investeringskostnad. Av denna anledning valde styrelsen att inte gå vidare med att utreda detta. Att sätta nya balkonger medför även att andelstalen i hela föreningen skulle behöva räknas om vilket är ett omfattande arbete.
 1. Varför ska 1:orna betala för balkongrenoveringen, de har ju inga balkonger?
  När föreningens hus byggdes fick alla lägenheter ett eget andelstal som baserades på lägenhetens utrustning (till exempel om man har balkong), läge etc. De lägenheter som inte har balkonger har ett lägre andelstal vilket innebär att de inte är med och betalar för underhållet på övrigas balkonger.
 1. Kulörerna på balkongerna bakre vägg, kan man påverka dessa?
  Kulörerna är förslag från arkitekten. Detta kommer styrelsen att arbeta vidare med under detaljprojekteringen.
 1. Kan vi få eluttag på balkongen?
  Eluttag kommer att erbjudas som tillval. Se sid 4 i broschyren.
 1. I en annan förening har man satt in liknande inglasning, där blåser det och regnar det in, hur vet vi att det inte blir samma här?
  En inglasad balkong är inte att jämföras med ett uterum och kan aldrig garanteras att vara helt tät. Vid kraftigt regn och blåst kan det tränga in mindre mängder vatten på balkongen, vilket är att anses som normalt. Trätrall kommer att monteras på balkonggolven vilket innebär att det vatten som eventuellt kommer in ej kommer att märkas då det hamnar under trätrallen och torkar upp naturligt efterhand. Se sid 21 i broschyren.
 1. Finns det möjlighet att täcka nedre delen av inglasningen?
  Förslaget är i dagsläget en våningshög ramfri inglasning. Det kommer att erbjudas någon form av solskydd som tillval. Det finns till exempel plisségardiner som man kan dra nerifrån och upp alternativt uppifrån och ner. Styrelsen ska även undersöka möjligheten om en frostad film kan monteras på nedre delen av glasen för de som önskar.
 1. Hur öppnar man inglasningen, hur putsar man och hur mycket kommer man se in?
  Inglasningen öppnas upp som en vanlig skjutlucka som sedan viks in så att båda sidorna på glaset är åtkomliga för putsning. Se sid 21 i broschyren.
  Gällande insyn, se föregående fråga.

Fönster

 1. Byts fönstersmygar och fönsterbrädor då fönsterbytet görs?
  Vi kommer att försöka spara fönstersmygar och fönsterbräda i största möjligaste mån vid fönsterbytet. Om det går sönder i samband med fönsterbytet kommer det att lagas/bytas eller ersättas.
 1. Kommer det bli bättre ventilation?
  De befintliga spaltventilerna i fönsterna är troligtvis inte tillräckligt stora vilket medför att det idag kommer in för lite luft i lägenheterna. De nya fönsterna kommer att ha rätt antal spaltventiler med korrekt storlek. Se sid 6 i broschyren.
 1. Varför sätter man perspektivfönster i köket?
  Vi ska detaljprojektera under hösten och då titta närmare på om det ska vara perspektivfönster (= vridfönster) i köket eller ej.
 1. Ingår persienner i de nya fönstren?
  Nej, persienner och annat solskydd kommer att erbjudas som tillval.

Upphandling/ekonomi

 1. Efterlyser anbud från andra entreprenörer och varför är Peab med idag vid stämman?
  Styrelsen har valt att arbeta i samarbetsformen Partnering och Peab har utsetts till totalentreprenör. Se sid 26 i broschyren
 2. I projektet byggs de gamla soprummen om till barnvagnsförråd, som idag hyrs ut till medlemmar. Hur mycket förlorar föreningen i hyresintäkter på detta?Föreningen hyr idag ut förråden för á 475 kr/mån.
 3. Hur ska vi betala 48 miljoner?
  Brf Fyrverkaren har lånelöfte hos bank för att finansiera projektet.
 4. Hur lång tid kommer det ta att betala tillbaka lånen?
  Banken har gett Brf Fyrverkaren friheten att amortera lånen på maximalt 50 år.
 5. Går höjningen tillbaka till vanlig höjning efter tre år?
  Det går inte att besvara denna fråga i dagsläget då styrelsen varje år tar ett nytt beslut avseende avgiftsförändringar utifrån föreningens ekonomiska situation. Se även sid 24 i broschyren. 
 1. Vad kostar utredningen som är gjord och står föreningen för dessa kostnader?
  Allt utredningsarbete fram till stämman har kostat ca 1.300.000 kr och dessa kostnader har föreningen redan betalat. Kostnaderna för utredningen inkluderas i den totala projektkostnaden på 48 miljoner kronor. 

Övriga frågor

 1. Hur ska ni isolera vindarna när det inte finns några?
  Fokus under utredning har inte legat på att utreda vindsutrymmena och vi har av den anledningen tagit med en kostnad i kalkylen för att tilläggsisolera vindarna med lösull. Detta kommer att utredas närmare under hösten när vi detaljprojekterar. Visar det sig att det inte finns plats för tilläggsisolering så tar vi bort den åtgärden från projektet.
 2. Jag hyr ett soprum, finns det annat utrymme att få vid uppsägning och när kommer soprummen att sägas upp?
  Dessa frågor kommer styrelsen att diskutera och svar kommer att lämnas till de som hyr soprummen.
 3. Kommer man kunna bo kvar under renoveringen?
  Ja, man kommer kunna bo kvar. Hantverkare kommer att behöva komma in i lägenheten i samband med fönsterbytet. Övriga arbeten kommer att ske utifrån.
 4. Vilken ordning tar man husen i och när kommer arbetet att pågå i min lägenhet?
  Detta är inte bestämt än. Planering av produktionen kommer att ske under hösten. Ni kommer därefter få information om projektet samt genomförandetider.
 5. Får man ersättning om man får sprickor/skador i sin lägenhet under renoveringen?
  Ja, om sprickan/skadan har uppkommit på grund av renoveringen.
 6. Varför finns det inga kameror vid cykelrum?
  Denna fråga kommer vi att diskutera i samband med detaljprojekteringen under hösten.
 7. Cykelförrådet – kan man sätta igen dörren ute och endast öppna inne i trapphus?
  Denna fråga kommer vi att diskutera i samband med detaljprojekteringen under hösten.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email