fyrverkaren.hsbbrfwebb.se|fyrverkaren@hsbbrfwebb.se

Information gällande fasad & balkongrenoveringen

2020-10-05

Den 10 september 2020 hölls informationsmöte samt en extra föreningsstämma, vid stämman närvarade 73 röstberättigade medlemmar, personligen eller via ombud. Samtliga förslag på stämman röstades igenom. Efter stämman har det gått ut ställningstagandeblanketter till de som inte kunde närvara på stämman.

De som motsatt sig beslutet eller inte inkommit med sitt ställningstagande kommer bli kallade till hyresnämnden. Tid och dag kommer aviseras till berörda. Förhoppningen är att ärendet tas upp vinter/vår 2021.

Parallellt med ärendet i hyresnämnden pågår det en bygglovsprocess, förhoppningen är att den ska beviljas runt årsskiftet 2020/2021, när detta är klart kommer information om tilltänkt produktionsstart att delges samtliga medlemmar. Vidare kommer det även pågå en så kallad detaljprojektering där representanter från styrelsen, HSB projektledning och Peab tar fram bygghandlingar (de ritningar som man sedan kommer bygga efter).

Frågor & svar från mötet hittar du HÄR
Ytterligare information om projektet hittar du HÄR

Vi kommer hålla er uppdaterade allt eftersom nya beslut blir klara!

 

 

uppdaterad 201005

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-10-05T10:13:11+01:00oktober 5th, 2020|Nyheter|0 Comments

About the Author:

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Comment