Hyresnämnden sammanträder avseende fasad och balkongrenovering i Helsingborg tisdagen den 26 januari 2021. Samtliga motparter kommer bli kallade och kommer då få möjlighet att föra sin talan.

Hyresnämndens beslut meddelas ca 2 veckor efter avslutad förhandling