fyrverkaren.hsbbrfwebb.se|fyrverkaren@hsbbrfwebb.se

Fasad & Balkongprojektet upp i hyresnämnden

2020-10-23

Hyresnämnden sammanträder avseende fasad och balkongrenovering i Helsingborg tisdagen den 26 januari 2021. Samtliga motparter kommer bli kallade och kommer då få möjlighet att föra sin talan.

Hyresnämndens beslut meddelas ca 2 veckor efter avslutad förhandling