fyrverkaren.hsbbrfwebb.se|fyrverkaren@hsbbrfwebb.se

Information om renovering av fönster, balkonger, fasader & entréer

2021-02-16

Hyresnämnden har 2021-02-09 godkänt beslutet från extrastämman som hölls i september 2020 gällande renovering av fönster, balkonger, fasader och entréer. Hyresnämndens beslut gäller nya entrépartier samt ombyggnad av entréer invändigt, balkonginglasningar, nya balkongräcken, belysning, målning, nya balkongdörrar samt trätrall.

I väntan på eventuell överklagan så kommer en del förberedande arbeten att startas på Hus 16 som t.ex. tömning av balkonger och värdering av balkonginglasning. Mer detaljerad information och tidplan kommer inom kort.

Renovering av själva balkongplattan är ett beslut som fattas av styrelsen (dvs inget stämmobeslut krävs för detta) eftersom det är ett planerat underhåll, därför kommer dessa arbeten påbörjas innan beslutet från hyresnämnden vunnit laga kraft.

Print Friendly, PDF & Email
By |2021-02-16T18:31:03+01:00februari 16th, 2021|Nyheter|0 Comments

About the Author:

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Comment